Problem med kylningen

Efter föregående uppdrag blir vi kontaktade av en familj med en mindre snipa som har problem med kylningen och motorn går varm. Vi går till angiven position med Rescue Ingrid af Slättö och bogserar till hemmahamn vid Lönö. Vi tackar för oss och går åter Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.