Förebyggande utryckning

En fritidsbåt hör av sig oxh berättar att de har elfel i sin båt och önskar bogsering till säker hamn. Rescue Ingegerd Ramstedt med besättning lämnar kaj och sätter kurs mot angiven position i Slätbaken. På plats kopplar vi bogsertrossen och bogserar till Stegeborg där de kan ta upp sin båt för reparation. Vi tackar för oss och går åter till hemmahamn i Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.