Förebyggande utryckning

En nybliven båtägare ringer in på vår jourtelefon. De befinner sig vid Risö där deras motor stannade och anledingen var sannolikt en trasig bränslepump. På plats med Rescue Ingrid af Slättö kopplar vi och bogserar till medlemmens hemmahamn som är Stäkviken.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.