Motorn har stannat

På fredagskvällen ringer en förälder vars barn (ungdom) har åkt för att hämta sin lillebror men under resan stannar motorn och båten driver in i ett otillgängligt grundområde. På plats med Rescue Ingrid af Slättö så står vi inför alternativet att ytsimma med torrdräkt till båten. Men i vårt jobb är kreativitet en god och viktig egenskap och eftersom det blåser ordentligt rakt in mot haveristen så gör vi fast en stor kulfender i en tunnare lina och låter den med vindens hjälp driva in till haveristen. Efter några minuter får haveristen tag i fendern och vi kan dra ut båten till djupare vatten för att sedan bogsera haveristen till dennes hemmabrygga.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.