Segelbåt på grund

Vi blir kontaktade av en medlem med 38 fots segelbåt som står på grund vid Lunda strax utanför Arkösund. På plats med Rescue Ingrid af Slättö drar vi flott från grund och medlemmen kan fortsätta färden på egen hand.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.