Förebyggande utryckning

På eftermiddagen hör en båtägare av sig som befinner sig i området kring Harstena. Motorn har stannat och man misstänker att det är bränslepumpen som gett upp.

På plats med Rescue Ingrid af Slättö hjälper vi till att felsöka en stund men det slutar med att vi bogserar medlemmen till sin hemmahamn i Lagnöströmmen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.