Segelbåt med maskinhaveri

Under eftermiddagen ringer en medlem med segelbåt som har maskinhaveri och de behöver hjälp med att komma till ett varv för reparation. Tyvärr är vindriktningen fel för att de på egen hand ska kunna ta sig till aktuellt varv och då ställer vi såklart upp och hjälper till.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.