Förebyggande utryckning

En medlem har gått på grund i naturhamnen vid Gröskär sydost Gräsmarö. På plats med Rescue Ingegerd Ramstedt drar vi flott och därefter gör vi en ordentlig kontroll för att säkerställa att det inte är någon vatteninträngning. Vi konstaterar att det ser bra ut och vår medlem kan fortsätta sin semester. Vi tackar för oss och vi går hemåt mot Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.