Förebyggande utryckning

En av våra medlemmar ska angöra vid Häradskärs fyr men vid inloppet, som har sina utmaningar, håller man undan för en annan båt med resultatet att ett av propellerbladen slår i botten. På plats med Rescue Ingrid af Slättö levererar vi en ny propeller och vi bistår även vid montering av dito. Vi tackar för oss redo för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.