Förebyggande utryckning

Under eftermiddagen igår onsdag ringer en medlem in på vår jourtelefon och anledningen till samtalet är att de står på grund med sin segelbåt i naturhamnen vid Krokhalsskär sydost Fångö. På plats med Rescue Ingrid af Slättö berättar skepparen att de står på en sten med rodret men att kölen är fri. Vi sätter ombord några personer i fören för att på så sätt tynga ner segelbåtens för att sen dra lite lätt i fockfallet. Segelbåten "viker ner sig" och går fri från stenen. Vi stannar kvar under tiden medlemmen kontrollerar att allt fungerar som det ska ombord och när detta är gjort tackar vi för oss och går åter till vår hemmahamn i Arkösund

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.