Förebyggande utryckning

När en medlem backar ut från Snedskär misstänker besättningen att de har backat på något då backslaget slutar att fungera på deras segelbåt. Vi assisterar in till Arkösunds varv med Rescue Ingegerd Ramstedt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.