Förebyggande utryckning

Tidigare idag fick vi följande larm i våra sökare

”SSRS MEDLEMSUPPDRAG / ASSISTANSUPPDRAG station Arkösund. Meddelande:

Motorbåt ligger illa till, motorhaveri utloppet finntarmen, Korsholmarna

Tid 2021-08-15 10:56:18”

Vi avgår skyndsamt med Rescue Ingegerd Ramstedt och vi är 4 personer i besättningen. På plats gör vi vårt yttersta för att snabbt fä över en tamp till haveristen då besättningen ombord försöker hålla ifrån mot berget så gott det går. Efter vi bogserat till medlemmens hemmahamn återgår vi till Arkösund.

Vi vill rikta ett tack till personerna som bistod i arbetet med att förtöja båten när vi kom fram.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.