Förebyggande utryckning

Idag lördag har vi även varit inne i Norrköping och då utanför Lindö småbåtshamn. Där bistår vi en fritidsbåt där man misstänker att drevet gått sönder och man kan därför inte för egen maskin ta sig in till land. Vi har idag möjlighet att använda ytterligare en besättning som använder vår dragbil Rescue Söderberg samt vår Rescuerrunner (vattenskoter). Framme på plats sjösätter vi Rescuerunnern vid den närliggande hamnen för att därefter bogsera in haveristen till säker hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.