Förebyggande utryckning

Medlem ska segla hem sin båt men råkar ut för maskinhaveri och och söker tillfälligt en skyddad hamn på Kopparholmarna. Då vinden är hård västlig hjälper vi till med bogsering till medlemmens hemmahamn med hjälp av vår 8m båt Rescue Ingrid af Slättö.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.