Förebyggande utryckning

En av våra medlemmar ringer till jourtelefonen och berättar att man gått på grund utanför Fågelvik.

Rescue Evert Taube bemannas och lämnar kaj, då fara för liv inte föreligger bedöms uppdraget som en förebygande utryckning (vårt tack till våra medlemmar). På plats görs alltid en bedömning av läget innan en eventuell lossdragning initieras för att bedöma om det kan genomföras utan risk för att skada skrovet så pass att båten sjunker, i annat läge evakueras båten och uppdraget att bärga båten ges till försäkringsbolaget.

I detta fall står båten hårt på grund men beömningen görs att en lossdragning kan utföras utan större risker för mer skador så bogsertross kopplas mellan båtarna och lossdragning påbörjas. Då båten står hårt på så får "Taubens" 625 hästkrafter jobba en del för att få båten att röra sig men efter en stund flyter hon flott. Ytterligare kontroller av skrov och framdrivning för eventuell vatteninträngning så konstateras att båten kan köras för egen maskin in till brygga.

Besättningen på "Tauben" avvaktar på plats en stund innan fören vänds åter mot Hudiksvalls hamn och en god natts sömn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.