Förebyggande utryckning

En medlem befinner sig vid Lindöja och behöver assistans då de inte får i växeln på sin båt. På plats med Rescue Ingrid af Slättö hoppar en av oss i vattnet med torrdräkt och gör en tillfällig lagning med hjälp av ståltråd. Efter kontroll av funktion kan medlemmen gå för egen maskin till hemmahamn i Nävekvarn

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.