Slut på bränsle

Vi blir kontaktade av en medlem som befinner sig utanför OxelösundFemöre och har slut på bränsle. Vi beger oss till angiven position och bistår med bränsle så att medlemnen kan fortsätta till säker hann och bunkring. Åter stationen 00:15.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.