Förtöjningslina i propellern

En av våra nedlemmar kontaktar oss på grund av att förtöjningslinan trasslat in sig i propellern. Vi bemannar Rescue Ingrid af Slättö och på plats så lyckas vi frigöra linan från propellern. Vi tackar för oss och går mot nästa uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.