Maskinhaveri

Vi blir kontaktade av en medlem med maskinhaveri som befinner sig i höjd med Fyrudden och önskar hjälp till varv för reparation. På plats med Rescue Ingrid af Slättö kopplar vi bogsertrossen och bogserar till Gryts varv.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.