Förebyggande utryckning

Medlem med position Finnfjärden kontaktar oss då framdrivningen inte fungerar. Man misstänker att båten fastnat i ett fiskenät eller dylikt då man upplever att man ligger i princip still på fjärden trots stundtals kraftig byvind. På plats konstaterar vi att inget finns i vare sig propeller eller runt kölen och vi drar slutsatsen att backslaget gett upp. Anledningen till att båten i princip låg still tror vi beror på att strömmen på den aktuella platsen gick i motsatt riktning mot vinden vilket skapade känslan av att båten låg still.

Vi kopplar bogsertrossen och bogserar med hjälp av Rescue Ingrid af Slättö till Kalvholmen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.