Förebyggande utryckning

Familj med 2 vuxna, 3 barn och hund har tillbringat natten på Risö. När man ska lämna naturhamnen räcker inte startbatteriet riktugt till och man kontaktar oss. På plats med Rescue 913 bistår vi med vår startbooster och motorerna går igång. Vi tackar för oss och går åter Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.