Förebyggande utryckning

En av våra medlemmar kontaktar oss då man oturligt nog har fått maskinhaveri på sin Bayliner i höjd med Stegeborg. Medlemmen önskar att få hjälp tillbaka till hamn för att där kunna lyfta upp båten och reparera skadan. Vi assisterar med Rescue Ingegerd Ramstedt och efter utfört uppdrag sätter vi kurs mot vår hemmahamn i Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.