Står på grund

Medlem ringer och behöver assistans med att komma loss från ett grund strax norr om Arkösund. Vi bemannar både Rescue Ingegerd Ramstedt och Rescue Ingrid af Slättö. På plats kontrollerar vi med besättningen att allt är okej ombord för att sen påbörja lossdragning. Slättö drar försiktigt i storfallet och Ramstedt drar i båtens långskeppslinje. Strax därefter är medlemmen flott och vi återgår till hemmahamnen i Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.