Vatteninträngning

Medlem kommer in till Arkösund och det är lite stressat ombord då de har vatteninträngning i maskinrummet. Vi assisterar med felsökning samt att få fram material så båtägaren kan länsa för att senare kontakta båtvarv för reparation.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.