Förebyggande utryckning

En medlem kontaktar oss då de gått på grund med sin segelbåt vid Björkskärs fyr. Vi lämnar kaj med Rescue Ingegerd Ramstedt och på plats kontrollerar vi att besättningen är okey och därefter drar vi flott från grund. Vi tackar för oss och går åter Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.