Förebyggande utryckning

En av våra seglande medlemmar, med en position strax utanför Oxelösund, hat fått maskinhaveri och önskar hjälp sista biten in till hamn. Vi går till position och hjälper medlemmen sista biten till varv och säker hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.