Förebyggande utryckning

En av våra medlemmar som ska bege sig hemåt från sin skärgårdstur får inte igång båtens motor och man misstänker att det är problem med batteriet. När vi kommer fram till aktuell position med Rescue Ingegerd Ramstedt så hjälper vi till med felsökning och det visar sig att det är startmotorn som är problemet. Efter en stund få vi igång motorn och medlemmen kan för egen maskin åka till sin hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.