Står på grund

En av våra medlemmar står på grund strax utanför Tyrislöt. Vår samverkanspartner Kustbevakningen, som redan befinner sig i området, är först på plats med KBV 304. När vi kommer fram till aktuell position med Rescue Ingrid af Slättö drar vi flott från grund och hjälper därefter medlemmen till säker natthamn. Ett stort tack till besättningen på KBV 304 för i vanlig ordning fint samarbete.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.