Förebyggande utryckning

JRCC vidarekopplar ett samtal från en medlem som under losskastning från en naturhamn på Kallhamn fått problem med ankaret och drivit in i en vik. Medlemmen försöker men kommer inte därifrån för egen maskin. På plats med Rescue Ingegerd Ramstedt kopplar vi och drar ut haveristen på fritt vatten varifrån han kan fortsätta för egen maskin. Vi tackar för oss och går åter till Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.