Förebyggande utryckning

En av våra medlemmar, på väg in till Norrköping, får oturligt nog maskinhaveri utanför Lönö fyr, Bråviken. Vi går till position med Rescue 913 och hjälper medlemmen till hamn på Lönö med möjlighet att lasta båten på trailer. Vi tackar för oss och sätter kurs hem till Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.