Förebyggande utryckning

Medlem som befinner sig vid Marö Kupa upptäcker att batteriet laddas ur. Vi går ut med Rescue Ingegerd Ramstedt och ger starthjälp så man kan gå för egen maskin till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.