Förebyggande utryckning

En av våra medlemmar kontaktar oss då bränslemätaren slutat att fungera. Båten har varit i medlemmens ägo i flera år och den har alltid indikerat rätt nivå. Medlemmen befinner sig i ett utsatt läge och ligger mot några klippor i den relativt hårda och byiga vinden. På plats med Rescue Ingegerd Ramstedt lämnar vi över en dunk bränsle och för säkerhets skull går vi även ut med den mer grundgående Rescue Ingrid af Slättö om medlemmen, som ligger i ett område med grunt vatten, skulle behöva assistans ut. Medlemmen klarar sig dock för egen maskin och vi går åter till Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Bränslebrist/starthjälp
Aktivitet:
Mekanisk assistans
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
13.9 - 17.1
Vindriktning:
NW
Våghöjd:
0.5 - 1 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.