Förebyggande utryckning

Medlem med maskinhaveri önskar hjälp till hamn. Rescue Ingegerd Ramstedt med besättning går ut och assisterar haveristen från Kejsaren till Arkösund hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.