Kan inte komma in till hamn

En medlem som befinner sig nere vid Orren kontaktar oss. De har problem med motorn och önskar hjälp med att komma till sin hemmahamn. Vi assisterar med Rescue Ingegerd Ramstedt och därefter går vi åter station i Arkösund redo för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.