Medlem på grund

Vi blir kontaktade av medlem som gått på grund vid en välbesökt sandbank vid Eknön. Vi hjälper till med lossdragning och då inga skador på personer eller båt har skett kan medlemmen gå vidare för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.