Förebyggande utryckning

Medlem med bränsleläckage och med position kring St Ålö kontaktar oss. Bränslefiltret har lossnat med resultatet att 6-10 liter diesel runnit ut i kölsvinet. Haveristen var klok och la sig omedelbart för ankar när läckan upptäcktes. På plats suger vi upp dieseln och därefter bogserar vi till säker hamn så att medlemmen kan sanera ordentligt för att eliminera risken för brand. Vi tackar för oss och styr hem mot Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.