Ankartampen i propellern

En medlem ska lägga ut och får oturligt nog in ankartampen i propellern på sin segelbåt. Dykare kontaktas och vi åker ut till medlemmen. På plats tar dykaren bort ankartampen och vår medlem kan fortsätta färden för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.