Förebyggande utryckning

Vi får samtal från en medlem som befinner sig utanför Djurön. Han önskat hjälp med att komma till sin hemmahamn då motorn har stannat Vi avgår med Rescue Ingegerd Ramstedt och när vi kommet fran konstaterar vi att medlemmen ligger lite illa till då det är väldig grunt i området. Men, efter lite trixande får vi ut båten på djupare vatten och vi kan bogsera in till hamn. Vi tackar för oss och går åter till Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.