Förebyggande utryckning

Vid 21.30 tiden på tisdagen hör en medlem av sig. De har haft oturen med sig och har fått ankartampen i propellern när de skulle lämna naturhamnen som de legat förtöjda i under dagen. Vi avgår med Rescue Ingegerd Ramstedt till området kring Kallhamn, Bråviken. Vi kopplar och bogserar till varvet i Arkösund där de kan få hjälp med att lyfta upp båten med varvets kran.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.