Gått på grund

Under tiden vi bogserar förra uppdraget så hör ytterligare en medlem av sig som har gått på grund med sin Nimbus. Båten har sprungit läck men besättningen har fått kontroll av läckaget med hjälp av trasor. Innan vi påbörjar bogseringen förbereder vi i förebyggande syfte vår stora länspump som vi har ombord om läckaget skulle öka under bogseringen. Men allt går bra och vi behöver inte sätta in extra resurser.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.