Förebyggande utryckning

Medlem med en 14 ton tung stålbåt kontaktar oss då de gått på grund. Man har försökt att ta sig loss med hjälp av sin släp-båt men de står för hårt på. Vi går ut med Rescue Ingegerd Ramstedt och assisterar med lossdragning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.