Båt på grund

Samtidigt som arbetet med sjöräddningen pågår får vi samtal om en grundstötning norr om Gränsö där en person först kört på land med sin segelbåt sedan gått på grund. Några privatpersoner har sett detta och går ut och hjälper haveristen av grundet och ringer oss och meddelar att vi inte behöver gå. Ingrid av Slättö går efter insatsen med den strandade motorbåten mot trakten av Fångö och assisterar en båt med maskinhaveri in till Gryts varv.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.