Kört på grund

En av våra medlemmar har kört på grund strax utanför Ekön och kontaktar oss och önskar hjälp med lossdragning. Vi går till position med Rescue Ingegerd Ramstedt och på plats hjälper vi haveristen av grundet. Vi tackar för oss och går åter till Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.