Förebyggande utryckning efter problem med båt

Under lördagen blev jourskeppare uppringd av medlem som fått framdrivningsproblem och var fast på en ö. Vi avgick och assisterade de nödställda. Sedan återvände vi till hemmahamn och är åter redo för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri
Aktivitet:
Räddning från land
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
SE
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.