Förebyggande utryckning eskalerar

17:50 kommer det larm via sos om en grundstötning, dock med lite knappa uppgifter om positionen, men till slut lokaliseras dom i närheten av Ångermanälvens utlopp. Väl på plats är dom långt inne där det är under en meter djupt och mycket stenar, dom sitter ganska hårt på. En ytsimmare går in med bogsertrossen och kopplar. Men mitt i lossdragningen eskalerar det till en sjuktransport prio 1 på grund av tillståndet på en ombord, men efter samtal med patienten så är det ganska bra med hen ändå, dock vill vi ta med denne till en väntande ambulans som redan står i närheten, även sjöräddningshelikopptern var på väg då vi bedömde det omöjligt att ta över patienten till vår båt i det grunda vattnet. Det hela slutade dock väl och alla kunde komma hem några timmar senare än beräknat.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.