Förebyggande utryckning och sjöräddningslarm

Under tiden när Rescue 913  utför föregående uppdrag lämnar Rescue Ingegerd Ramstedt Kaj. Innan det sker har dagens jourskeppare haft en dialog med en haverist på Häradsskär som tappat propellern när de skulle lägga till. Medlemmen seglar dock själv till sin hemmahamn men vi bistår med kontakt med dykare som under morgondagen (söndag) kommer att bärga propellern som är av det dyrare slaget. Men, åter till att Rescue Ingegerd Ramstedt lämnar kaj. Besättningen sätter kurs söderut för att bistå en medlem som fått sin båtgrannes tamp i propellern. På väg till aktuell position får vi samtal från en lite stressad haverist som berättar att styrvajern gått av och att man nu står och slår mot ett mindre skär. Då vi är i princip på samma position på vår väg söderut är vi på plats strax efter att vi fick samtalet. En nöjd medlem konstaterar att vi är väldigt snabba när man väl behöver hjälp. Vi förtöjer haveristen och fortsätter till medlemmen med tampen i propellern. På plats hoppar en ur vår besättning i vattnet och strax därefter är tampen borttagen. Vi tackar för oss och går åter Arkösund.

Precis när vi kommer till kaj går ett sjöräddningslarm från sjöräddningscentralen i Göteborg, JRCC. Vi går söderut igen och larmet gäller en familj som fått stopp i maskin med resultatet att båten står och hugger mot land. Det är lite stressat ombord men på plats hjälper vi till så att de kan förtöja på ett lämpligt ställe då de inte behöver hjälp till varv.

Efter en hel eftermiddag till sjöss sätter vi kurs mot Arkösund för bunker och återställande av material.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.