Person som ramlat i vattnet

Medlemservice gällande medlem som inte får igång sin maskin. Man har tillbringat natten vid Ämtö och när man ska åka hem startar inte båten. När vi anländer med Rescue Ingegerd Ramsredt lyckas vi tillsammans lösa problemet och medlemmen kan fortsätta färden för egen maskin. Vi tackar för oss och går mot hemmahamn.

 När vi lägger till så har en person precis fallit i vattnet och slagit sig. Vi hjälper till med omplåstring innan personen får skjuts till vårdcentralen.

 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.