Förebyggande utryckning som övergår i sjöräddning

Under eftermiddagen får vi samtal från vår medlemscentral som besvarar samtal från våra medlemmar. Det gäller en båt där motorn blivit  överhettad och det beror troligen på att en kilrem  gått av. När vi ringer upp medlemmen visar det sig att hen och 3 passagerare driver mot  klippor och det råder stor osäkerhet kring om de kan få ankaret att fästa vilket beror på det stora djupet i det aktuella området. Med dessa ingångsvärden gör vi bedömningen att det föreligger stor risk för en mindre gynsam utveckling och i värsta fall fara för liv. Vi kontaktar därför räddningsledaren på JRCC som har det yttersta ansvaret och befogenheten för att ge klartecken för en sjöräddningsinsats. Vår bedömning visar sig vara korrekt och JRCC går ut med ett allmänt anrop och söker sjöräddningsenheter i området samtidigt som man ber oss på arkösundstationen att gå mot aktuell position. Vi lämnar kaj med Rescue Ingegerd Ramstedt för att, om det blir aktuellt,  kunna ta ombord och vårda skadade och en mindre snabbgående båt (Rescue 913) som snabbt kan vara på plats för en första livräddande insats. På utlarmingen svarar även Kustbevakningen med KBV 304 som befinner sig i Oxelösund och i närheten av haveristens aktuella position. När vi befinner oss ungefär halvvägs fram så har KBV 304 anlänt position och säkrat haveristen. De bedömer ganska omgående att de inte behöver vår hjälp då de har kontroll på situationen. Vi tackar för god samverkan och går vidare mot nya uppdrag

 

Tips!

Om du är ute på sjön och, om olyckan är framme, är osäker på om situationen är farlig för dig och din besättning så är det alltid bättre att ringa 112 en gång för mycket än en gång för lite. Du får då prata med en erfaren sjöräddningsledare som har mycket hög kompetens och erfarenhet i att göra rätt bedömning utifrån din aktuella situation.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.