Förebyggande utryckning vid maskin problem

Medlem har fått motorhaveri och nödankrat som vi sedan bogserade till närmsta hamn. Uppdraget gick lungt och säkert tillväga.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.