Två förebyggande utryckningar

JRCC kontaktar oss då de fått samtal från en segelbåt som står hårt på grund. Det visar sig i samtalet att personen ombord är medlem i Sjöräddningssällskapet. Vi avgår med Rescue Ingegerd Ramstedt och på plats assisterar vi med lossdragning. När vi är på väg hem så ropar en segelbåt upp oss och meddelar att en mindre båt, medlemmar hos oss, fått maskinhaveri strax syd om vår position. Vi går till haveristen och kopplar en tamp och bogserar till hemmahamn. Straxt därpå blir vi kontaktade av Räddningstjänsten som önskar vår hjälp med att kontrollera ett misstänkt oljeutsläpp norr om Arkösund. Vi går mot positionen och gör att sök i området men utan framgång. Räddningstjänsten kontaktar då Kustbevakningen för en överflygning med ett av deras flygplan då de har både utrustning för ändamålet och en bättre överblick. Vi går åter stationen för bunker och återställning. Tyvärr har vi inte i skrivandes stund någon information kring det misstänkta utsläppet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.